Menu 
menu      Statut
menu      Kadra
menu      Kursy i Warsztaty
menu      Koncerty
menu      Formacja duchowa
menu      Galeria
menu      Linki

Rekrutacja do Studium Organistowskiego w roku akad. 2019/20


Celem Studium Organistowskiego jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji organisty kościelnego oraz animatora życia muzycznego w parafii. Program nauczania realizo-wany jest w cyklu 5-letnim, w trybie zajęć wykładowych (grupowych) oraz indywidualnych (for-tepian, organy).
Zajęcia wykładowe obejmują następujące przedmioty: zasady muzyki, kształcenie słuchu, har-monia, emisja głosu, śpiew liturgiczny, chorał gregoriański, chór, historia muzyki kościelnej, li-turgika, prawodawstwo muzyki kościelnej, formy muzyczne, organoznawstwo.
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje:
• wykonanie na fortepianie dowolnego utworu;
• sprawdzenie predyspozycji słuchowych oraz głosowych (zaśpiewanie pieśni kościelnej).
Kandydat winien przedłożyć Dyrektorowi Studium następujące dokumenty:
a) podanie;
b) życiorys;
c) świadectwo wykształcenia ogólnego (ew. wykształcenia muzycznego);
d) opinia proboszcza parafii zamieszkania lub zatrudnienia;
f) dwie fotografie.
W indywidualnych przypadkach – po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności – kandydat może być przyjęty na rok wyższy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Studium na wniosek Komisji Rekrutacyjnej. Słuchacze, którzy ukończyli przedmioty muzyczne w szkołach i uczelniach mu-zycznych, mogą być z nich zwolnieni przez Radę Pedagogiczną, na podstawie przedstawionych dokumentów. Dotyczy to także organistów już zatrudnionych w parafiach, którzy chcieliby pod-nieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne.
Do studium mogą być przyjęci kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego – po stwier-dzeniu predyspozycji muzycznych, z możliwością przyjęcia na przygotowawczy rok kształcenia. 
Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Studium Muzyki Kościelnej AŁ, ul. Zgierska 123 – w środy (14.30-19.30) lub drogą elektroniczną.
I rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00 w Studium Muzyki Kościelnej AŁ.
II rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 16 września 2019 r. o godzinie 17.00 w Studium Muzyki Kościelnej AŁ.
Informacje: kom. 882 383 785; www.smk.archidiecezja.lodz.pl; 
e-mail: smk@archidiecezja.lodz.pl


ks. Grzegorz Kopytowski
Dyrektor Studium Muzyki Kościelnej AŁ 

pobierz plik PDF --->>  Rekrutacja


REKRUTACJA DO STUDIUM ORGANISTOWSKIEGO 
w roku akad. 2018/19
• 4-letni program nauczania realizowany jest w trybie zajęć grupowych       oraz indywidualnych (fortepian, organy)
• do studium mogą być przyjęci kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego – po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, z możliwością nauki na przygotowawczym roku kształcenia
• po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydat może być przyjęty na rok wyższy
• oferta dotyczy także organistów już zatrudnionych w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne i uzyskać dyplom.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA obejmuje:
o wykonanie na fortepianie lub organach dowolnego utworu;
o sprawdzenie predyspozycji słuchowych oraz głosowych (dowolna pieśń kościelna).
ROZMOWY KWALIFIKACYJNE odbędą się 
21 czerwca 2018 r., o godzinie 17.00
17 września 2018 r., o godzinie 17.00
w Studium Muzyki Kościelnej AŁ – ul. Zgierska 123
INFORMACJE:
tel. (42) 659 72 88 lub kom. 882 383 785;
www.smk.archidiecezja.lodz.pl; 
e-mail: smk@archidiecezja.lodz.pl
Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej
ogłasza rekrutację do Studium Organistowskiego w roku akad. 2017/18
zobacz szczegóły --->> plik PDF


     

 

 


Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej
ogłasza rekrutację na I rok Studium Organistowskiego w roku akad. 2016/17
 

Celem Studium Organistowskiego jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji organisty kościelnego oraz animatora życia muzycznego w parafii. Program nauczania realizowany jest w cyklu 4-letnim, w trybie zajęć wykładowych (grupowych) oraz indywidualnych (fortepian, organy).

Zajęcia wykładowe obejmują następujące przedmioty: zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, emisja głosu, śpiew liturgiczny, chorał gregoriański, chór, historia muzyki kościelnej, liturgika, prawodawstwo muzyki kościelnej, formy muzyczne, organoznawstwo.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje:

·       wykonanie na fortepianie dowolnego utworu;

·       sprawdzenie predyspozycji słuchowych oraz głosowych (zaśpiewanie pieśni kościelnej).

Kandydat winien przedłożyć Dyrektorowi Studium następujące dokumenty:

a) podanie;

b) życiorys;

c) świadectwo wykształcenia ogólnego (ew. wykształcenia muzycznego);

d) opinia proboszcza parafii zamieszkania lub zatrudnienia;

f) dwie fotografie.

W indywidualnych przypadkach – po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności – kandydat może być przyjęty na rok wyższy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Studium na wniosek Komisji Rekrutacyjnej. Słuchacze, którzy ukończyli przedmioty muzyczne w szkołach i uczelniach muzycznych, mogą być z nich zwolnieni przez Radę Pedagogiczną, na podstawie przedstawionych dokumentów. Dotyczy to także organistów już zatrudnionych w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne.

Do studium mogą być przyjęci kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego – po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, z możliwością przyjęcia na przygotowawczy rok kształcenia. 

Dokumenty można składać do dnia 17 czerwca 2016 r. w Sekretariacie Studium Muzyki Kościelnej AŁ, ul. Zgierska 123 – w środy (14.30-19.30).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 23 czerwca 2016 r. o godzinie 15.00 w Studium Muzyki Kościelnej AŁ.  

Informacje: tel. (42) 659 72 88 lub kom. 882 383 785; www.smk.archidiecezja.lodz.pl;
e-mail: smk@archidiecezja.lodz.pl

   
                                             ks. Grzegorz Kopytowski

Dyrektor Studium Muzyki Kościelnej AŁ           

Design by flankerds.com